سه شنبه 15 آذر 1401

 
 
 
 
 
 قابل توجه دانش آموزان پايه هاي چهارم , پنجم و ششم

تاريخ  :  1401/08/08
 به اطلاع دانش آموزان عزيز پايه هاي چهارم و پنجم و ششم مي رساند به مناسبت روز دانش آموز , مسابقه جدول برگزار مي گردد. دانش آموزان ميتوانند فايل ضميمه را پرينت گرفته و پس از پاسخ دادن به خانم صادقي معاون آموزشي دوره دوم تحويل نمايند. از دانش آموزاني كه پاسخ كامل و درست بدهند تقدير به عمل و تشكر به عمل مي آيد.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :160 كيلوبايت
عرض : 779
ارتفاع : 1145
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο