شنبه 11 آذر 1402

 
 
 
 
 
 قابل توجه اولياي گرامي متقاضي سرويس

تاريخ  :  1401/08/18
 با سلام . جهت تكميل فرم قرارداد نهايي سرويس با آقاي جانعلي پيمانكار سرويس , لطفا از روز شنبه 1401/8/21 تا چهارشنبه 1401/8/25 از ساعت 7:30 الي 11:30 به مدرسه مراجعه نماييد. خواهشمند است حتما در بازه زماني ذكر شده حضور بهم رسانيد.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο