شنبه 11 آذر 1402

 
 
 
 
 
 در پي آلودگي شديد هواي پايتخت؛ آموزش در مدارس ابتدايي شهر تهران در روز دوشنبه ٣٠ آبان به صورت مجازي برگزار مي شود

تاريخ  :  1401/08/29


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο