سه شنبه 29 خرداد 1403

 
 
 
 
 
 ** كسب مقام اول مسابقات فرهنگي هنري رشته سرود همگاني در سطح منطقه را حضور همه دانش آموزان عزيز تبريك عرض مي نماييم **

تاريخ  :  1403/02/10


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο