سه شنبه 29 خرداد 1403

 
 
 
 
 
 زمان و آدرس پيش ثبت نام الكترونيكي در مـدارس شاهـد (سـال 1403)

تاريخ  :  1403/03/01
 ابتــدايي: ۱ خـرداد تـا ۲۰ خـرداد مـاه. متـوسطـه اول: ۲۱ خرداد تا ۱۰ تيرماه. متـوسطـه دوم: ۱ تيرماه تا ۲۰ تيـرماه. ⏮ميــان پايـــه: ۱ مرداد تا ۱۰ مرداد ماه. 🖥آدرس پيش ثبت نام الكترونيكي مــدارس شــاهـــد: my.medu.ir


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο