سه شنبه 29 خرداد 1403

 
 
 
 
 
 ثبت نام سرويس مدارس در سامانه سپند

تاريخ  :  1403/03/21
 بر اساس اعلام دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور اولياي دانش آموزاني كه مي خواهند از خدمات سرويس حمل و نقل دانش آموزي استفاده نمايند مي بايست درخواست خود را تا اول تيرماه در سامانه پايش ناوگان دانش آموزي(سپند) كه توسط اتحاديه هاي تابعه سازمان شهرداري ها و دهياري ها كشور به آدرس https://irtusepand.ir طراحي و فعاليت مي نمايد ثبت نمايند.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο